Szkolenie we współpracy z Polską Izbą Gospodarczą oraz Business Link

Zapraszamy na specjalne szkolenie przygotowane przez Klub Kobiet Przedsiębiorczych we współpracy z Polską Izbą Gospodarczą, które odbędzie się 26 kwietnia o godz. 16.00 w Business Link Poznań w Malta Office Park (ul. Abp Baraniaka 88E/ F).

Temat szkolenia:
Pozyskiwanie dotacji unijnych dla przedsiębiorstw oraz prezentacja innych źródeł finansowania działalności gospodarczej.

Tematyka spotkania obejmuje zewnętrzne i wewnętrzne źródła finansowania działalności gospodarczej, m.in. możliwości wsparcia działań inwestycyjnych, wsparcie e-biznesu czy dofinansowania szkoleń i studiów podyplomowych.

Poprowadzenie:
Maria Szwarc – zastępca dyrektora Polskiej Izby Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji. Maria Szwarc (rocznik 1977) – absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu (Zarządzanie i Marketing), od 17 lat pracownik merytoryczny Polskiej Izby Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji, obecnie na stanowisku Z-ca Dyrektora. Trenerka i realizatorka projektów unijnych, konsultantka w zakresie przygotowywania dokumentacji dotacyjnej do funduszy strukturalnych.

PARTNERZY SPOTKANIA
Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji
Polska Izba Gospodarcza Importerów Eksporterów i Kooperacji jest organizacją samorządu gospodarczego o zasięgu ogólnokrajowym, powstałą z inicjatywy najprężniej działających przedsiębiorstw z regionu Wielkopolski. Głównym zadaniem Izby jest realizacja kompleksowych usług w zakresie projektowania i świadczenia usług szkoleniowych, usług informacyjnych oraz doradczych o charakterze ogólnym i proinnowacyjnym. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku Izba działa na rzecz rozwoju polskiego eksportu, obsługi inwestorów krajowych i zagranicznych, a także kojarzenia partnerów w kraju i za granicą. Zasięg terytorialny działań obejmuje wszystkie kontynenty.

Business Link
Innowacyjny akcelerator rozwoju biznesu. System wspierania przedsiębiorców Business Link opiera się na 3 filarach: firmie, wiedzy i społeczności, poprzez które możliwa jest ekspansja na globalnym rynku. Business Link to społeczność różnych branż i dziedzin. AIP Business Link posiada już kilka placówek w całym kraju: w Warszawie, w Krakowie, w Gdańsku, we Wrocławiu i w Poznaniu – budynek zlokalizowany w centrum Malta Office Park przy ul. arb. Baraniaka 88.

Udostępnij:

Podobne