Plebiscyt Kobiece Twarze

Zapewnienie równości szans dla kobiet i mężczyzn oraz pełnoprawnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa stanowi fundamentalną przesłankę umacniania demokracji oraz budowy społeczeństwa obywatelskiego. Cele związane z promowaniem oraz wdrażaniem przedsięwzięć nakierowanych na realizację zasady równości płci, zyskały na świecie powszechną aprobatę i są obecne we wszystkich ważniejszych programach rozwoju.

KOBIECE TWARZE to inicjatywa pokazująca i promująca przedsiębiorcze projekty kobiet oraz osobowości kobiece, które mają wpływ na rozwój gospodarczy regionu, kraju, a także firmy, które są przyjazne kobietom i także dzięki nim rozwijają się. Co roku w listopadzie w Zamku Książ uhonorujemy wybitne kobiety, a także firmy które w swoich założeniach stawiają na równość płci.

Angażując się w idee promowania równego społeczeństwa wysuwamy postulat, że nic nie stoi na przeszkodzie w łamaniu złych przyzwyczajeń, mentalnych nawyków i stereotypów. Jednocześnie wiemy, że siła i moc autorytetu jest magnesem do zmian, dla wszystkich pozostałych. Finał Plebiscytu będzie doskonałą okazją do integracji środowiska gospodarczego i do poznania managerów i właścicieli z różnych branż biznesu.

http://www.kobiecanki.pl/kobiece-twarze

Udostępnij:

Podobne