Konkurs Poznański Lider Przedsiębiorczości

Pragnąc skutecznie wspierać sektor średnich, małych i mikro przedsiębiorstw w aglomeracji poznańskiej, Prezydent Miasta Poznania, Prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich, Starosta Poznański oraz Prezydent Sejmiku Gospodarczego Województwa Wielkopolskiego w 2003 roku podjęli wspólną inicjatywę zorganizowania cyklicznego – bezpłatnego Konkursu o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości”.

Ponadto, od XI edycji Konkursu przyznawany jest tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości” w kategorii „Startup”.

Głównym celem Konkursu jest pomaganie wyróżniającym się przedsiębiorstwom, zaliczanym do sektora MSP, w budowaniu trwałej pozycji na rynku, poprzez stwarzanie możliwości prezentowania ich oferty szerokiemu gronu partnerów i potencjalnych klientów oraz promocja i upowszechnianie przykładów udanych wdrożeń innowacyjnych produktów, usług lub technologii opracowanych w wielkopolskich ośrodkach naukowych.

Dodatkowymi celami Konkursu są:

  • upowszechnianie przykładów sukcesu i dobrej praktyki laureatów wśród młodych adeptów biznesu,
  • promowanie wizerunku aglomeracji poznańskiej jako środowiska przyjaznego rozwojowi przedsiębiorczości wśród inwestorów i wystawców targowych,
  • umacnianie współpracy gospodarczej poznańskich gmin i organizacji gospodarczych,
  • ideą Konkursu jest również nawiązanie do wielkopolskich tradycji gospodarczych, dlatego jako datę ogłaszania wyników przez wiele edycji przyjmowano rocznicę otwarcia Bazaru Poznańskiego (08.12.1841r.)

Laureatem Konkursu o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości” może zostać średni, mały lub mikro przedsiębiorca oraz Startup działający na terenie Poznania lub Powiatu Poznańskiego, który notuje sukcesy na rynku, posiada ciekawą ofertę, wykorzystuje innowacje i nowoczesne metody organizacji pracy, rzetelnie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, a prowadzona przez niego działalność jest przyjazna ludziom i środowisku.

Oprócz tytułu i wyróżnienia można uzyskać prestiżowe nagrody ufundowane przez sponsorów.

Pełna dokumentacja Konkursu, obejmująca aktualny regulamin, formularze zgłoszeniowe oraz kryteria oceny wniosków, a także dane kontaktowe i inne przydatne informacje, dostępne są w zakładce > Zgłoś swój udział.

Serdecznie zapraszamy!

Udział w konkursie jest całkowicie bezpłatny!!!